Ankara 2019, Tüm hakları saklıdır

Anadolu DAAD Busiyerleri Derneği, 25.01.2000 tarihinde eski DAAD bursiyerleri arasında iletişim sağlamak ve Almanya'da eğitim görmek isteyen öğrencilere ve araştırma yapmak isteyen bilim adamlarına yardımcı olmak üzere bir kuruluşa gereksinim duyulduğu görüşünün şekillenmesi üzerine Prof. Dr. A. Erman Tekkaya, Dr. Petra Farangis, Prof. Dr. Haluk Soran, Prof. Dr. Wolf König, Prof. Dr. Nuri Saryal ve Dr. Katja Halm-Karadeniz'in katılımları ile kurulmuştur. Dernek, 20.09.2001 tarihinde hukuki olarak faaliyete geçmiştir.

Derneğin amacı, "Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)"den burs almış ve almakta bulunanların tanışmalarını, yurdumuzun bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkıda bulunmak üzere bir araya gelmelerini ve dayanışmalarını sağlamaktır. Buna ek olarak diğer Almanya'da eğitim almış kişilerden kurulu alumni dernekleri ve Almanya-Türkiye ilişkilerini konu edinen diğer kuruluşlarla koordinasyonun ve ortaklığın sağlanması da amaçlanmaktadır.

Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için bilimsel toplantılar, konferanslar, kurslar, seminerler, sempozyumlar, toplantılar, sergiler, gösteriler, ödül törenleri ve geziler düzenlemeyi; araştırmalar, yayınlar yapmayı; internet araçlarından faydalanarak DAAD bursiyerlerini ortak bir platformda buluşturmayı; Almanya ile bilim adamı değişimini ve Almanya'da yüksek eğitim görmüş olan Türk ve Türk asıllı bilim adamlarınının Türkiye'deki akademik ve teknolojik çalışmalara katılmalarını desteklemeyi; bilimsel kongre ve toplantılara katılmayı ve bu konularda üyelerine yardımcı olmayı planlamaktadır.

Dernek, eski dönemlerde yahut yakın zamanda DAAD burslarından faydalanmış tüm kişileri üyeliğe davet etmektedir.

Dernek Yönetim Kurulu Adına

Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Eyüp Duman